تاريخ : | | نویسنده : donyayesms

 

الهی نامهالهى بحق خودت حضورم ده و از جمال آفتاب آفرينت نورم ده.

 

الهى راز دل را نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر.ا

 

لهى يا من يعفو عن الكثير و يعطى الكثير بالقليل از زحمت كثرتم وارهان و رحمت وحدتم ده.

 

الهى ساليانى مى پنداشتم كه ما حافظ دين توايم استغفرك اللهم در اين ليلة الرغائب هزار و سيصد و نود فهميدم كه دين تو حافظ ما است احمدك اللهم.

 


الهى چگونه خاموش باشم كه دل در جوش و خروش است و چگونه سخن گويم كه خرد مدهوش و بيهوش است.

 


الهى ما همه بيچاره ايم و تنها تو چاره اى و ما همه هيچكاره ايم و تنها تو كاره اى.

 


الهى
از پاى تا فرقم در نور تو غرقم يا نور السموات و الارض انعمت فزد.

 


الهى شان اين كلمه كوچك كه به اين علو و عظمت است پس يا على يا عظيم شان متكلم اينهمه كلمات شگفت لا تتناهى چون خواهد بود.

 


الهى واى بر من اگر دانشم رهزنم شود و كتابم حجابم.

 


الهى چون تو حاضرى چه جويم و چون تو ناظرى چه گويم.

 


الهى چگونه گويم نشناختمت كه شناختمت و چگونه گويم شناختمت كه نشناختمت.

 


الهى چون عوامل طاحونه چشم بسته و تن خسته ام راه بسيار ميروم و مسافتى نمى پيمايم واى من اگر دستم نگيرى و رهاييم ندهى.

 


الهى خودت آگاهى كه درياى دلم را جزر و مد است يا باسط بسطم ده و يا قابض قبضم كن.

 


الهى دست با ادب دراز است و پاى بى ادب، يا باسط اليدين بالرحمة خذ بيدى.

 


الهى بسيار كسانى دعوى بندگى كرده اند و دم از ترك دنيا زده اند، تا دنيا بديشان روى آورد جز وى همه را پشت پا زده اند اين بنده در معرض امتحان درنيامده شرمسار است بحق خودت ثبت قلبى على دينك.

 


الهى ناتوانم و در راهم و گردنه هاى سخت در پيش است و رهزنهاى بسيار در كمين و بار گران بر دوش يا هادى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضالين.

 


الهى از روى آفتاب و ماه و ستارگان شرمنده ام از انس و جان شرمنده ام حتى از روى شيطان شرمنده ام كه همه در كار خود استوارند و اين سست عهد ناپايدار.

 


الهى رجب بگذشت و ما از خود نگذشتيم و تو از ما بگذر.

 


الهى عاقبت چه خواهد شد و با ابد چه بايد كرد.

 


الهى عارفان گويند عرفنى نفسك، اين جاهل گويد عرفنى نفسى.

 


الهى اهل ادب گويند به صدرم تصرفى بفرما اين بى ادب گويد بر بطنم دست تصرفى نه.

 


الهى در راهم، اگر در باره ام گويى لم نجد له عزما چه كنم.

 


الهى آزمودم تا شكم دائر است دل بائر است يا من يحيى الارض الميتة دل دائرم ده.

 


الهى همه گويند خدا كو حسن گويد جز خدا كو.

 


الهى همه از تو دوا خواهند و حسن از تو درد.

 


الهى آن خواهم كه هيچ نخواهم.

 


الهى اگر تقسيم شود به من بيش از اين كه دادى نميرسد فلك الحمد.

 


الهى ما را ياراى ديدن خورشيد نيست، دم از ديدار خورشيد آفرين چون زنيم.

 


الهى همه گويند بده حسن گويد بگير.

 


الهى همه سرآسوده خواهند و حسن دل آسوده.

 

تبیان

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : donyayesms

گلیم بافی


گليم بافي:

 

استان اردبيل از جمله مناطق مهم گليم بافي ايران بشمار مي رود و گليم هاي ان در دنيا مشهور و علاقمندان و خواستاران داخلي و خارجي زيادي دارد. نقوش و رنگهاي الوان و متنوع و طرحهاي زيبا جلوه اي خاص به گليم‌هاي بافته شده در منطقه بخشيده است. نقوش سنتي و اساطيري كه در گليم سمبل نمادها و يا نقشهايي از خواست باطني بافندگان و يا هر كدام از اين نقوش علاوه بر معاني و مفاهيم خاص خود و گذشته از جلوه نمايي درمتن گليم ميتواند بيانگر آرزوها و نيازهاي مردمان ساكن مناطق توليد باشند. نقوش سنتي رايج در گليم‌هاي استان بيشتر نقش سماور ، سيني، خرچنگ، در متن گليم و گردونه مهر (چليپا) و نقش اژدها (كه به غلط به اس اس معروف شده است) در حاشيه گليم ميباشد. گليم بافي گرچه كمك درآمدي براي معشيت خانوارهاي اين مناطق است ولي از بعد معنوي تأثيرات روحي و رواني عميق و بسزايي در بافندگي ايجاد مي‌نمايد زيرا بافنده گليم يا هر هنرمند ديگري در واقع با كار هنري خود به يك آرامش باطني دست يافته و نيازهاي دروني خويش را با ايجاد نقش و نگارهاي رنگانگ و مطابق با روحيات و سليقه خويش پاسخ ميدهد. امروزه بافندگان گليم استان كمتر از سيلقه‌هاي رنگي و دلخواه خود در بافت گليم استفاده مي نمايند زيرا ارتباط شهرنشينان با روستائيان و همچنين سفارش تجار آنان را مجبور ميسازد عليرغم ميل باطني خود طرحها و رنگهاي باب ميل بازار و تجار را ببافند گليم بافي بدون استثناء در اكثر مناطق روستايي و عشايري استان رونق دارد و در حال حاضر شهرستان نمين و روستاهاي تابعه ان از جمله دهستان عنبران و روستاهاي بخش زهرا از توابع شهرستان گرمي (مغان) از مراكز عمده توليد گليم استان بشمار مي آيند.

 

 

سفالگری


سفالگري:

 

از پيشينه سفالگري در استان اطلاع چنداني در دست نيست اما پيدا شدن ظروف سفالين در اكثر مناطق استان در كاوشهاي مجاز و غير مجاز حاكي از آن است كه سفالگري در اين منطقه از سرزمين پهناور ايران مانند ساير نقاط از قدرت ديرينه‌اي برخوردارست وجود معادن خاك رس در استان بعنوان مواد اوليه سفالگري مزيد بر علت است. در حال حاضر سه كارگاه سفالگري مشغول فعاليت هستند يك كارگاه سفالگري در خود شهرستان اردبيل و دو كارگاه ديگر در روستاي انار از توابع شهرستان مشكين شهر بنا به اظهار يكي از استادكاران تنها دو كارگاه فعاليت سفالگري دارند كه اين استادان سفالگر نيز بعلت پيري شايد نتوانند مدت زيادي به حرفه سفال سازي ادامه دهند پس به ناچار بايد به فكر چاره و احيا سفالگري و سفال سازي در مناطق ياد شده يود.

 

ساير رشته‌هاي صنايع دستي مرسوم در استان اردبيل از نمد مالي ، چيغ بافي، چنته بافي ، شال بافي ، خورجين بافي ، چاپ باتيك، مكرومه بافي، سوزندوزي ، گلسازي، مليله سازي، نگارگري،تذهيب،خوشنويسي، مينياتورسازي كاشي معرق ،منبت ،معرق چوب، خراطي، چرم و كارهاي تكميلي چرم ، ساخت سازهاي سنتي مي باشد كه از اين ميان خراطي سابقه زيادي دارد و خراطان چيره دست در سطح شهر اردبيل به حرفه خراطي مشغول ميباشد.

 

 

 

کاشی معرق

 

كاشي معرق:

 

كاشي كاري جزء هنرهاي دستي است كه در چند سال اخير در شهرستان اردبيل از رونق و رواج چشمگيري برخورداراست و در حال حاضر تعداد بيش از 5 كارگاه كاشي معرق در شهرستان اردبيل به فعاليت ادامه ميدهند.در كاشي معرق طرح مورد نظر با توجه به ابعاد محل نصب توسط طراح بر روي كاغذ پياده شده سپس اشكال طرح (هندسي - اسيلمي) شماره گذاري شده و با توجه به شماره بر روي كاشيهايي كه با رنگهاي مختلف براي كار آماده شده است چسبانده مي‌شود.

استادكاران بوسيله تيشه‌هاي مخصوص كاشي معرق به دوربري و گل گيري طرح اقدام نموده و پس از اتمام كار دوربري و گل گيري قطعات آماده شده طبق طرح اصلي چيده شده و پشت آن را با دوغ آب و گچ پر كرده و بعد از خشك شدن در محل مورد نظر نصب مي نمايند.

 مصنوعات چرمي:

 

توليد مصنوعات چرمي جزو هنرهاي سنتي و دستي استان اردبيل بخصوص شهرستان اردبيل بوده و از دير باز استاد كاران زيادي به اين فن اشتغال داشته‌اند و با توجه به اينكه استان اردبيل در حال حاضر جزو توليد و صادركنندگان عمده چرم در كشور بشمار ميرود ، وجود مواد اوليه فراوان در استان در حال حاضر بيش از 20 كارگاه توليد مصنوعات چرم (تلفيق چرم و جاجيم) كه در زمينه توليد كيفهاي چرمي و جاجيمي و غيره فعاليت مي‌نمايند.

 

 

 

خراطی

 


خراطي:

 

خراطي بر روي چوب قدمت ديرينه در شهرستان اردبيل دارد. در سالهاي گذشته بوسيله دستگاههايي كه معمولا توسط دست يا پا به حركت در مي آمدند خراطي روي چوب را انجام مي‌دادند ودر حال حاضر با استفاده از دستگاه خراطي برقي روي چوبهاي مختلف كه بصورت استوانه و در قطرهاي معين آماده شده اند توسط دستگاه به حركت در آمده و استادكار با استفاده از مغارهاي خراطي طرح و شكل دلخواه را برروي قطعه بوجود مي‌آورد.

 

 

ملیله سازی

 

مليله سازي:

 

مليله سازي جزو رشته هايي از صنايع دستي است در چند سال اخير در شهرستان اردبيل رونق يافته و كارگاههاي متعددي در اين زمينه فعاليت مي نمايند. مواد اوليه مورد استفاده در مليله سازي معمولاً مفتول هاي مسي يا نقره‌است كه بوسيله استاد كار و توسط دستگاه نورد به شكلها و قطرهاي مختلف تبديل مي‌شود ، مفتول‌هاي سيمي بصورت قطعات مورد نظر مثل اشكال هندسي يا اسليمي و بصورت قاب ساخته و قسمت داخلي قابها توسط مفتول‌هاي نازك نورد شده در طرحهاي و نقشهاي مختلف پرس و لحيم كاري مي‌شود كارهاي آماده شده بوسيله اسيد تميز شده و داخل لعاب كروم و غيره قرار ميگيرد.

 

 

منبت کاری


منبت چوب:

 

منبت كاري روي چوب هنري است كه در آن هنرمندان اين فن با انتخاب چوبهاي مانند شمشاد ـ افرا ـ گردو ـ سيردار و غيره با ابعاد مورد نياز طرحهاي از پيش آماده كه ممكن است گل و مرغ ـ نقوش حيواني و غيره باشد برروي چوب مورد نظر كپي نموده و با استفاده از مغارهاي مخصوص منبت كاري ، كنده كاري روي چوب را انجام مي دهند دراين نوع هنر معمولاً قسمتهاي خالي طرح كنده شده و طرح اصلي بصورت برجسته نمايان ميگردد سپس هنرمند با استفاده از مغارهاي نازك و ظريف كاري بخشهاي داخلي طرح را شروع به كندن نموده بطوري نقوش قرم و شكل و حالت اصلي خود را برروي چوب آشكار نمايد . پس از اتمام كاركنده كاري با استفاده از سمباده هاي نرم طرح پرداخت و تميز شده و سپس بااستفاده از رنگهاي پلي استري كارپوشش داده ميشود منب كاري چوب جزو هنرهاي دستي است كه از سال 1375 درشهرستان اردبيل رونق خاصي داشته و كارگاههاي زيادي دراين حرفه فعاليت مي نمايند .

 

 

معرق کاری


معرق چوب :

 

معرق كاران با تهيه انواع چوبهاي معرق مانند فوفل ـ عناب ـ راش ـ سيردار ـ آبنوس ـ گردو ـ توت ـ افرا ـ بقم وغيره و همچنين طرح مورد نظر كه ممكن است توسط خود هنرمند و طراحان چيره دست طراحي شده باشد معرق چوب را انجام ميدهند . روش كاربدين ترتيب است كه ابتدا طرح مورد نظر (اسليمي ـ گل و مرغ ـ هندسي ) بر روي كاغذ پوستي طراحي و سپس بر روي تخته سه لاي چسبانده ميشود . پس از خشك شدن ، طرح شماره گذاري و بوسيله اره مويي دستي برش داده شده و برروي چوبهاي مورد نظر و دلخواه انتقال داده شده و كاربرش چوب صورت ميگيرد . قطعات برش داده شده برروي فرم اصلي طرح ( نئوپان ياچندلاي) با چسب چوب چسبانده و بعد تكميل و سپس براي رنگ كاري با پلي استربه كارگاه رنگ انتقال داده ميشود .

 

 

 

 

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : donyayesms

پیراهن کاتالان برای فصل بعد

بارسلونامقامات بارسلونا قصد دارند در فصل آینده از رنگ‌هایی متفاوت با رنگ‌های فعلی برای پیراهن دومشان استفاده کنند.

 

  اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

سایت گل – رنگ پیراهن دوم بارسلونا برای فصل آینده راه‌راه عمودی سرخ و طلایی خواهد بود تا کاملا به رنگ پرچم کاتالونیا باشد. پیراهن دوم فعلی باشگاه هم از این دو رنگ استفاده کرده اما به‌نحوی دیگر.

طرفداران 113 سال است صبر کرده‌اند تا «نوارهای آراگون» را روی پیراهن موفق‌ترین باشگاه منطقه ببینند و سرانجام به این آرزوی خود خواهند رسید.

باشگاه قصد دارد ارتباط تیم با این منطقه خودمختار و مردمش را تقویت کند.

البته هر دو پیراهن اصلی فعلی تیم هم پرچم کاتالان را روی پشت خود دارند. خوان لاپورتا از زمانی که در سال 2003 مدیر باشگاه شد این تغییر را به وجود آورد. اما این گامی به پیش است./گلادامه مطلب

توقف پرسپوليس مقابل تيم دسته اولي در غياب ملي‌پوشان

تيم فوتبال پرسپوليس در غياب ملي‌پوشانش در يك بازي دوستانه مقابل شهرداري ياسوج متوقف شد.

تيم فوتبال پرسپوليس در نخستين ديدار تداركاتي خود در تعطيلي‌هاي ليگ برتر از ساعت 18 امروز در ورزشگاه درفشي‌فر به مصاف تيم دسته اولي شهرداري ياسوج رفت و در پايان با نتيجه‌ي 2 بر 2 مقابل اين تيم متوقف شد.

پرسپوليس كه در اين بازي با لباس‌هاي تمريني سبز رنگ بازي مي‌كرد، با تركيب شهاب گردان، حميدرضا علي‌عسگر، محسن بنگر، عليرضا نورمحمدي، سعيد قدمي، ميثم نبي‌زاده، هادي نوروزي، روح‌الله سيف‌اللهي، جواد كاظميان، كئون جون و مهرزاد معدنچي در نيمه‌ي نخست بازي كرد.

در اين نيمه هادي نوروزي در دقيقه 20 پرسپوليس را از حريف خود پيش انداخت اما 10 دقيقه بعد ميلاد جعفري با يك شوت از راه دور، گل تساوي را وارد دروازه‌ي گردان كرد.

پرسپوليس كه در اين بازي ملي‌پوشانش را در اختيار نداشت، در نيمه‌ي دوم چند تعويض انجام داد. مهدي مهدوي‌كيا، سامان آقازماني و غلامرضا رضايي بازيكناني بودند كه به ترتيب به جاي سيف‌اللهي، نبي‌زاده و قدمي وارد زمين شدند.

در دقيقه 58 بازي سانتر بازيكن شهرداري ياسوج كه در نيمه‌ي نخست با مصدوميت از ناحيه‌ي سر مواجه شده بود با ضربه سينه ميلاد داوودي مهاجم اين تيم به دومين گل تيم دسته اولي تبديل شد.

در ادامه، پرسپوليس كه در اين بازي تنها 100 تماشاگر را در ورزشگاه كنار خود مي‌ديد، براي زدن گل تساوي تا آخرين دقايق بازي تلاش كرد كه در نهايت ضربه زيباي مهدي مهدوي‌كيا از روي يك كاشته، پرسپوليسي‌ها را به تساوي در اين بازي رساند. اين گل در دقيقه 90 به ثمر رسيد.

مانوئل ژوزه در حين بازي با آرامش خاصي بازي را از روي نيمكت دنبال مي‌كرد و برخلاف بازي‌هاي دوستانه قبلي پرسپوليس زياد با شاگردانش صحبت نمي‌كرد.

هواداران پرسپوليس براي ورود به ورزشگاه بايد بليت خريداري مي‌كردند و حتي با استقرار ماموران نيروي انتظامي، تماشاگران پيش از ورود به ورزشگاه بازرسي بدني شدند.

پرسپوليس علاوه بر ملي‌پوشانش در اين بازي فشنگ‌چي و سوسا را به دليل مصدوميت و ايمون زايد را به دليل سفر اين بازيكن به مراكش براي حضور در اردوي تيم ملي ليبي در اختيار نداشت.

قرار است پرسپوليس تا پيش از برگزاري بازي خود در هفته‌ي هشتم ليگ برتر مقابل نفت تهران، يك بازي دوستانه ديگر هم برگزار كند./ایسنا

 ادامه مطلب

اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

عابدینی: رویانیان نمی خواهد با من سلام و علیک کند/ پرسپولیس می تواند به صدر جدول برسد

مرجع خبری پرسپولیس : مدیرعامل باشگاه داماش می گوید پرسپولیس تیم بزرگی است و می تواند فاصله اش را با صدر جدول جبران کند.

امیر عابدینی در مورد شایعه مدیرعاملی واعظ آشتیانی در داماش گیلان، اظهار داشت: همیشه نگران این بودم که بعد از من چه کسی مدیرعامل داماش می‌شود ولی اگر واعظ مدیرعامل شود خوشحالم می‌شوم زیرا مدیری جانشین من می‌شود که اهداف باشگاه را دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه هیئت مدیره باشگاه داماش یک هیئت مدیره قدرتمند و کارآمد شده است تمایل دارم در این باشگاه بمانم. البته اگر هیئت مدیره باشگاه بخواهد و بدون رودربایستی با من تصمیم بر ابقایم گرفته باشد که تصور می‌کنم همین طور باشد زیرا بعد از جلسه هیئت مدیره باشگاه به اعضا گفتم رودربایستی نداشته باشید اما آنها خواستار ادامه کارم بودند.

عابدینی در مورد حضورش در باشگاه پرسپولیس، عنوان کرد: فعلا رویانیان نمی‌خواهد با من سلام و علیک داشته باشد، بخاطر اینکه داماش، پرسپولیس را در رشت برد و بعد هم بخاطر اینکه قبل از دیدار با استقلال توقع داشت من به پرسپولیس بروم اما نمی‌توانستم داماش را تنها بگذارم و ماندم و به پرسپولیس نرفتم.

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس در مورد رتبه شانزدهمی پرسپولیس در جدول گفت: پرسپولیس اکنون 6 امتیازی است و با صدر جدول به اندازه سه بازی فاصله دارد و می‌تواند این فاصله را جبران کند. تیم‌های بزرگ مثل پرسپولیس می‌توانند خودشان را پیدا کنند و به مسابقات برگردند در حالی که تیم‌های تازه تاسیس یا آنهایی که تازه به لیگ برتر آمده‌اند اگر نتوانند در اوایل فصل خوب نتیجه بگیرند روند نزولی‌شان ادامه پیدا می‌کند.

عابدینی در مورد اینکه هفته پنجم گفته بود باید ژوزه را برکنار کنند، خاطرنشان کرد: هنوز هم معتقدم باید ژوزه برکنار شود. اکنون به این نتیجه رسیده‌ایم که با این راننده نمی‌توانیم به مقصد برسیم بنابراین در این تعطیلات 20 روزه باید ابتدا این راننده را برداریم و یک فرد مناسب را جایگزینش کنیم.

وی در مورد اینکه رویانیان گفته برکناری ژوزه بی‌عقلی است، گفت: می‌تواند اینطور هم باشد و شاید من بی‌عقل باشم! به هر حال عقل کل نیستم.

عابدینی در مورد اینکه قبل از دربی گیلان به هرندی گفته بود اگر ببازد برکنار می‌شود و این مربی هم اعلام کرده در صورت پیروزی خودش استعفا می‌دهد، اظهار داشت: فعلا که نه باخته‌ایم که هرندی را برکنار کنیم و نه ملوان را برده‌ایم که او استعفا کند! این بحثی بود که در یک جلسه کارشناسی قبل از بازی مطرح شد آن هم در جلسه خصوصی چهار پنج نفره و من به شوخی به هرندی گفتم اگر نبریم برکنارت می‌کنیم. بعد فهمیدم هیچ خائنی بین ما نیست زیرا این شوخی من فردا در برخی رسانه‌ها منتشر شد! ما قبل از هر بازی نشست‌های کارشناسی داریم. من فقط مدیرعامل باشگاه داماش نیستم و مدیرفنی تیم هم هستم.

وی در مورد اینکه گفته بود از انتخاب اجباری هرندی راضی است، گفت: من گفتم در مقطعی هرندی را انتخاب کردم که باشگاه پولی نداشت و شاید اگر پول داشتیم سراغ مربی دیگری می‌رفتم اما می‌گویم چقدر خوب شد که آن زمان بی پول بودیم و سراغ هرندی رفتم زیرا به وظیفه‌اش خوب عمل کرده است.

مدیرعامل داماش در مورد تشابه دربی تهران و گیلان و فحاشی تماشاگران دو تیم ملوان و داماش، گفت: دربی گیلان به هیچ عنوان قابل قیاس با دربی تهران نبود و خیلی بدتر بود. جو ورزشگاه آنقدر بد بود که من سردرد و قلب درد گرفتم و حتی دو بار می‌خواستم بازی را قطع کنم زیرا حرمت‌ها شکسته شد و هویت‌ و همه چیز زیر سوال رفت. متاسفم که هواداران فوتبال هویت یک استان را زیر سوال می‌برند. متاسفانه حتی صحبت‌های بازیکنانی مثل مهدوی هم مانع از فحاشی نشد.

عابدینی در مورد اینکه چه کسی مقصر این وضعیت است، خاطرنشان کرد: همه ما مقصریم. اگر من زنده و فصل آینده مدیرعامل داماش باشم و دربی گیلان را در تهران برگزار می‌کنم.

وی در مورد شکسته شدن شیشه‌ اتوبوس ملوان، گفت: طبیعی است، تماشاگرانی که آن همه فحاشی می‌کنند ممکن است دست به هر ضرب و شتمی هم بزنند و شاید دو هفته دیگر هم علیه من فحاشی کنند.

مدیرعامل داماش در مورد اینکه چرا بازی را قطع نکردید، گفت: قبل از بازی به ناظران مسابقه گفتم در صورت فحاشی بازی را قطع می‌کنیم اما ناظران داوران را به میدان فرستادند در حالی که بهتر بود چنین کاری انجام نمی‌دادند و در آن جو داوران را برای شروع مسابقه به میدان نمی‌فرستادند. ناظران می‌گویند وظیفه ما برگزار کردن مسابقه است و بعد از بازی هم گزارش می‌دهیم.

عابدینی اضافه کرد: در همان روز مسابقه اگر بازی قطع می‌شد و سه بر صفر هم بازنده اعلام می‌شدیم راضی بودم و آن را حق تیم خودم می‌دانستم. اکنون هم اگر کمیته انضباطی رای بدهد که دو جلسه از میزبانی محروم باشیم می‌پذیریم و قبول می ‌کنیم. هر رایی که کمیته انضباطی بدهد می‌پذریم و آن را حق خودمان می‌دانیم./مرجع خبری پرسپولیسادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : donyayesms

 

 

روزنامه

عناوین روزنامه های امروز دوشنبه 06 شهریور 1391

تیتر روزنامه

- زمان اعلام نتایج و ظرفیت تفکیکی آزمون دکتری 91
- احمدی نژاد: به اعتقاد امام (ره) اعتبار حکومت در پاسداشت حقوق مردم است
- آیت الله هاشمی رفسنجانی: یکدلی و یکرنگی مردم، توطئه های داخلی و خارجی را نقش برآب می نماید
- صالحی در افتتاحیه نشست کارشناسان ارشد جنبش نم: غیر متعهدها، با تحریم های یک جانبه علیه کشورهای این جنبش مقابله کنند

تیتر روزنامه

- طرح جدید دولت برای حمایت از لوازم خانگی کم مصرف
- نمایش خودروی شهدای هسته ای در حاشیه اجلاس تهران
- کارت مجازی پاسارگاد، امنیت را در خریدهای اینترنتی افزایش می دهد
- تاثیر نشست غیر متعهدها بر سیاست داخلی؛ انتخابات؛ فتیله ای که اجلاس پایین کشید

تیتر روزنامه

- وزیر امور خارجه در مراسم افتتاحیه اجلاس کارشناسان: جنبش عدم تعهد با تحریم های یکجانبه علیه کشورها مقابله کند
- مجلس و دولت در بحث کاملاً هماهنگ هستند
- وزیر بهداشت: هیچ مشکل و کمبودی در تولید و توزیع دارو نداریم
- زیردریای نیمه سنگین ایران به زودی به آب انداخته خواهد شد

تیتر روزنامه

- وزیر راه و شهر سازی اعلام کرد: افتتاح 123000واحد مسکونی مهر در هفته دولت
- تجدید میثاق رییس جمهور و اعضای هیات دولت با آرمان های امام (ره)
- رشد شاخص بازار سهام در تالار شیشه ای
- وزیر امور خارجه در مراسم افتتاحیه نشست کارشناسان نم: غیر متعهدها با تحریم های یک جانبه علیه کشورهای این جنبش مقابله کنند

تیتر روزنامه

- پاسخ منفی مصر به آمریکا درباره ایران
- قاهره: تقاضای کاخ سفید برای توقیف کشتی ایرانی حین عبور از کانال سوئز را رد کردیم
- دستاورد ایران از اجلاس عدم تعهد چه خواهد بود؟

تیتر روزنامه

- تهران در تعطیلات چگونه خواهد بود؟
- وزیر امور خارجه ایران: غیر متعهدها با تحریم های اقتصادی مقابله کنند
- احمدی نژاد: برای المپیک بعدی از امروز آغاز کنید
- حضور نمایندگان بیمه در دادگاه های حوادث رانندگی الزامی شد

تیتر روزنامه

- صالحی وزیر امور خارجه در سخنرانی آغاز بکار کارشناسان اجلاس عدم تعهد: جنبش عدم تعهد با تحریم های یکجانبه علیه کشورهای عضو مقابله جدی کند
- شکست طرح جنگ روانی رسانه های خارجی علیه سوریه
- سید حسن نصرالله: نقشه های خارجی علیه سوریه به بن بست رسیده است
- تدارک کارشناسان ارشد کشورهای عضو جنبش عدم تعهد برای تدوین سند راهبردی سران

تیتر روزنامه


- گزارش مجمع جهانی اقتصاد/ صعود 7 پله ای رقابت پذیری ایران
- با حضور نمایندگان 120 کشور/ نشست کارشناسی عدم تعهد گشایش یافت
- ایران تامین مالی پروژه خط لوله صلح در خالک پاکستان را پذیرفت

تیتر روزنامه

- بازتاب اجلاس تهران در رسانه های جهان
- مردان بزک کرده مشتریان جدید آرایش های زنانه
- مرد اول ایران در المپیک و بوسه افتخار بر دستان مادر
- خبرگزاری فرانسه: آژانس بازرسی از پارچین را از دستور کار خود خارج می کند

تیتر روزنامه

- ایران سرخط خبرهای دنیا
- اثار جنایت صهیونیست ها پیش روی میهمان اجلاس غیر متعهدها
- اردوگاه آورگان سوری افشاگر واهی بودن ادعاهای غرب

تیتر روزنامه

- بازتاب آغاز به کار اجلاس تهران در رسانه های خارجی / نشست غیر متعهدها ایران را جهانی کرد
- درآمد پارس جنوبی 3 برابر می شود
- افت قیمت دلار در روزهای آینده
- افزایش 37 برابری پهنای باند اینترنت بین الملل

تیتر روزنامه

- بشار اسد در دیدار با بروجردی: ملت سوریه توطئه ها را ناکام می گذارد
- معاون آموزشی وزارت علوم خبرداد: امکان تغییر رشته دانشجویان در مقطع کارشناسی
- صالحی در افتتاحیه نشست کارشناسان ارشد جنبش عدم تعهد پیشنهاد داد: مقابله جدی «نم» با تحریم های تحمیلی اعضا
- قاهره تقاضای آمریکا برای حمله به کشتی ایرانی را رد کرد

تیتر روزنامه

- رئیس پلیس تهران درباره تدابیر برگزاری «اجلاس»: اصناف را مجبور به تعطیلی نکرده ایم
- صالحی در افتتاحیه اجلاس عدم تعهد: ساختار سازمان ملل اصلاح شود
- پژوهش برای شناسایی همه جانبه آسیب های اجتماعی زنان
- سیمای آموزش عالی در آینه آمار

تیتر روزنامه

- شانزدهمین اجلاس کارشناسان آغاز به کار کرد/ صالحی: جنبش غیر متعهد را تقویت می کنیم
- حق تعیین سرنوشت فصل مشترک غیر متعهدها
- همزمان با هفته دولت صورت گرفت؛ تجدید میثاق هیئت دولت با آرمان های امام خمینی (ره)

تیتر روزنامه - صالحی وزیر امور خارجه در اجلاس کارشناسان جنبش عدم تعهد: ایران در صدد تجدید حیات جنبش عدم تعهد است
- تجدید میثاق هیئت دولت با آرمانهای امام خمینی
- تحولات جهان نقطه عطفی برای حرکت جنبش عدم تعهد است
- دکتر فریدون عباسی: نیمی از گزارشات آژانس مبنای حقوقی ندارد تیتر روزنامه - صالحی: رژیم صهیونیستی یکی از منابع تروریسم است
- تکذیب خبر دعوت رسمی از هنیه
- فرصت اجلاس برای تاسیس بازار جدید جهانی
- اصلاح طلبی نه با انتخابات شروع می شود و نه با برخوردها پایان می یابد تیتر روزنامه

- صعود 7 پله ای ایران در جدول شاخص رقابت پذیری
- افزایش تعداد رمالان و فالگیران طی سال های اخیر/ عقایدی که در سایه خرافه گم می شوند
- علی اکبر صالحی در افتتاحیه اجلاس غیر متعهدها/ غیر متعهدها با تحریم های یکجانبه مقابله کنند
- بسکتبالیست های جوان ایران جهانی شدند

تیتر روزنامه

- تهران کانون رایزنی 120 کشور جهان/ لزوم اصلاحات در سازمان ملل
- در گزارش مجمع جهانی اقتصاد اعلام شد: صعود هفت پله ای ایران در رقابت پذیری اقتصادی
- وزیر صنعت، معدن و تجارت در هفته دولت اعلام کرد: ظرفیت استخراج 340 میلیون تنی در معادن
- رکورد تولید شمش فولاد خوزستان در گرم ترین ماه سال

تیتر روزنامه

- چامسکی: آمریکا برای مقابله با ایران تنهاست
- تغییر راهبرد در فروش 100ساله نفت خام
- مدال درجه یک لیاقت برای «بنا» / شرایط مهیا باشد در تیم ملی می مانم
- معاون بانک مرکزی خبرداد: ابطال مجوز 30 موسسه مالی و اعتباری

تیتر روزنامه

- پیام هوشمندانه ایران، به سران 120 کشور جهان
- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی خبرداد/ اعتبار هفت میلیارد و 450 میلیونی برای موسسات قرآنی آذربجان شرقی
- همایش «نقش نماز در دفاع مقدس»

تیتر روزنامه

- پیام آیت الله هاشمی رفسنجانی در سالگرد شهادت رجایی و باهنر: یکدلی و یکرنگی مردم توطئه ها را نقش برآب می نماید
- مطهری: اعضای جنبش عدم تعهد باید به تاثیر گذاری در مدیریت جهان ترغیب شوند
- رهبر کره شمالی، سئول را تهدید به جنگ کرد
- صالحی در مراسم افتتاحیه اجلاس عدم تعهد تاکید کرد: ایران در صدد تقویت و تجدید حیات جنبش عدم تعهدادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : donyayesms

جدیدترین صندلی تالاری و جدیدترین صندلی تالار  با استفاده از بهترین مواد تولید شرکت تولون است . برای خرید میز و صندلی تالار و خرید صندلی تالاری می توانید به سایت ما مراجعه کنید و یا با ما تماس بگیرید .

شرکت تولون با جدیدترین متد طراحی و با استفاده از بهترین مواد در گروه صندلی تالاری  اقدام به تولید انواع میز و صندلی تالار نموده است.

بهترین راه استفاده از میز و صندلی های استاندارد است.
استفاده نمودن از میز و صندلی هایی که استاندارد هستند ، باعث میشود تا میهمانان احساس خستگی یا کمر درد نکنند. حتی ، اگر ساعت ها بر روی آن بنشینید احساس راحتی داشته باشند. جای نشستن صندلی ها باید نرم و راحت باشد.  برای انتخاب میز ، لازم به ذکر است میزها باید ارتفاع متناسبی داشته باشند. در عین حال اندازه آنها نیز اهمیت زیادی دارد. در صورتی که سالن پذیرایی کوچک است، برای استفاده بهینه از فضا می توان میز و صندلی تالار را کوچکتر انتخاب کرد.

صندلی تالاری :
تولید صندلی تالاری
خرید صندلی تالاری
فروش صندلی تالاری
تعویض صندلی تالاری

صندلی شیواری

فروش صندلی شیواری

تعویض صندلی شیواری

تولید صندلی شیواری
خرید صندلی شیواری

صندلی مبله  :
تولید صندلی مبله
خرید صندلی مبله
فروش صندلی مبله
تعویض صندلی مبله

صندلی تالار :
تولید مبل تالاری
قیمت صندلی تالار
فروش مبل تالاری
تعویض مبل تالاری

صندلی تالار :
تولید صندلی تالار
خرید صندلی تالار
فروش صندلی تالار
تعویض صندلی تالار

صندلی پلیمری :
تولید صندلی پلیمری
فروش صنلی پلیمری
تعویض صنلی پلیمری
خرید صندلی پلیمری
 
جایگاه عروس و داماد در سالن
میدانیم مهمترین قسمت سالن عروسی جایگاه عروس و داماد است که باید به بهترین شکل ممکن طراحی و تزئین شود. در هر سالن بسته به دکوراسیون میتوان آنرا طراحی نمود . مثلا با قرار دادن یک پرده بزرگ در پشت سر جایگاه عروس و داماد وبا استفاده از نورپردازی ، بکار بردن آبنما و سایر وسایل مدرن برای زیباتر جلوه دادن این قسمت از سالن اهمیت زیادی دارد.
قبل از هر اقدامی جهت آشناشدن با جدیدترین تجهیزات تالار و دکوراسیون سالن عروسی با گروه تولیدی تولون تماس بگیرید و نمونه کارهای ما را ببینید.

صندلی تالار دست دوم

از دیگر اقدامات تولیدی تولون خرید و فروش صندلی دست دوم تالار پذیرایی میباشد. امروزه حتی در سالن های کوچک نیز جایی را برای چیدمان صندلی تالاری در نظر میگیرند . استفاده از صندلی تالاری مدرن مخصوصا زمان رقصیدن عروس و داماد تمامی نظر ها را بخود جلب میکند . ما با استفاده از بهترین ملزومات و با ترکیب نوهای رنگی بسیار زیبا ، فضای تالار را زیباتر نموده ایم.
اگر قصد تجهیز تالار خود و خرید ملزومات تالاری در تهران یا شهرستان ها را دارید با ما تماس تا با مشاوره رایگاه شما را با جدیدترین متد چیدمان تالار و دکوراسیون داخلی سالن عروسی مطلع سازیم . نمونه کارهای ما نشان از ترکیب سالها تجربه کاری و استفاده از دستگاه های مدرن در تولید را دارد.

همانطور که میدانیم استفاده از بهترین مبل تالاری و صندلی تالاری یکی از نیازهای مهم در تجهیز تالار پذیرایی است . جهت خرید جدیدترین مبل تالاری ویا تعویض مبل تالاری قبل از انجام هر گونه اقدامی با گروه تجهیزات تالاری تولون تماس بگیرید و از ده ها نمونه صندلی تالاری و مبل تالاری دیدن کنید . تلفن تماس ما 09122012952 اکبری میباشد.

یادآور میشویم این مجموعه در زمینه میز پذیرایی مهمان ، میز پذیرایی تالار ، میز گرد تالار و میز گرد تالاری هم فعالیت میکند .ادامه مطلب

اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

هشدار پليس به رانندگان متخلف

مرگ 107 تن در جاده‌هاي كشور/تصادف مرگبار اتوبوس در محور قزوين – كرج

رييس مركز فرماندهي و كنترل ترافيك پليس راهور ناجا از مرگ 107 تن در جريان تعطيلات 4 روزه اخير تاكنون خبر داد و گفت: در اين مدت 891 تن نيز تنها در جاده‌هاي كشور مجروح شده‌اند.

سرهنگ رضا سلبي در گفت‌وگو باایسنا، در تشريح مهمترين حوادث ترافيكي در جاده‌هاي كشور از تصادف ميان دو دستگاه سواري پرايد با يكديگر در استان مركزي خبر داد و گفت: در جريان اين حادثه كه در كيلومتر 13 محور ساوه همدان در محدوده بوئين زهرا رخ داده است چهار سرنشين دو دستگاه پرايد در دم فوت كردند.

وي با بيان اينكه اين حادثه در ساعت 19:20 روز گذشته به وقوع پيوسته خاطرنشان كرد: علت اين حادثه از جانب كارشناسان پليس راه انحراف به چپ از جانب راننده يكي از پرايدها اعلام شده است.

سلبي با اشاره به اين حادثه خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه در انحراف به چپ امكان برخورد شاخ به شاخ با خودروي مقابل وجود دارد اين تخلف يكي از مرگبارترين تخلفات رانندگي است چرا كه در صورتي كه خودرويي با سرعت حدود 120 كيلومتر از مسير اوليه منحرف شود و از سوي ديگر نيز خودرويي با همين سرعت به سمت آن در حال حركت باشد، تصادف دو خودرو با سرعت 240 كيلومتر بر ساعت انجام شده كه طبيعي است در چنين شرايطي امكان مرگ افراد كاملا متصور است.

برخورد مرگبار اتوبوس‌ با كاميون در محور قزوين-كرج

رييس مركز فرماندهي و كنترل ترافيك پليس راهور ناجا همچنين از برخورد مرگبار يك دستگاه اتوبوس مسافربري با تريلي ماك در محور قزوين – كرج خبر داده و در تشريح جزئيات آن به ايسنا گفت: در پي اين حادثه كه به علت عدم توجه به جلو از جانب راننده اتوبوس ولوو در كيلومتر 53 محور قزوين – كرج رخ داده است يك تن كشته و سه تن ديگر نيز مجروح شده‌اند.

وي با اشاره به شدت بالاي تصادف و نيز آمار كم كشته‌ها و مجروحان اين حادثه خاطرنشان كرد: خوشبختانه از آنجايي كه اغلب سرنشينان اين اتوبوس از كمربند ايمني استفاده كرده بودند، در جريان اين حادثه مشكل خاصي برايشان پيش نيامد.

سلبي به رانندگان وسايل نقليه عمومي نظير اتوبوس‌ها، ميني بوس‌ها، ميدل باس‌ها و ... هشدار داد كه حتما سرنشينان آنان از كمربند ايمني استفاده كنند چرا كه بستن كمربند ايمني تا حد قابل توجهي خطر مرگ و آسيب ديدگي مسافران را كاهش مي‌دهد.

به گفته رييس مركز فرماندهي و كنترل ترافيك پليس راهور ناجا در صورتي كه رانندگان وسايل نقليه نسبت به بستن كمربند ايمني سرنشينانشان اقدام نكنند پليس با آنان برخورد قاطع كرده و علاوه بر اعمال قانون و جريمه، از تردد آنان نيز جلوگيري خواهد كرد.

تصادف كاميون‌ها و پيكان سه قرباني گرفت

سلبي با اشاره به وقوع حادثه ديگري در كيلومتر 20 محور سلفچگان در استان مركزي به ايسنا گفت: اين حادثه كه ميان يك دستگاه كاميون، سواري پيكان و يك دستگاه كاميون بنز در ساعت 21:20 شب گذشته رخ داده است، سه كشته و يك مجروح بر جاي گذاشته است.

به گفته وي علت اين حادثه هم اكنون توسط كارشناسان پليس راه تحت بررسي است.

مرگ 107 تن و جراحت 891 تن ديگر در جاده‌هاي كشور

هشدار پليس به رانندگان متخلف

وي همچنين با اشاره به تعداد كشته و مجروح شدگان حوادث رانندگي از روز چهارشنبه تا روز گذشته به ايسنا گفت: در روزهاي چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه و شنبه در مجموع 107 تن در جاده‌هاي كشور كشته و 891 تن ديگر نيز مجروح شده‌اند.

وي با بيان اينكه در اين مدت مجموعا 645 تصادف منجر به جرح و فوت رخ داده است، خاطرنشان كرد: 90 فقره از تصادفات منجر به فوت و 555 فقره ديگر نيز منجر به جرح شده است.

به گفته سلبي تنها در روز شنبه 26 فقره تصادف فوتي با 34 كشته و 134 فقره تصادف جرحي با 216 مجروح در جاده‌هاي كشور به وقوع پيوسته است.

رييس مركز فرماندهي و كنترل ترافيك پليس راهور ناجا در خصوص مهمترين علل اين حوادث نيز اظهار كرد: 35 فقره از مجموع تصادفات در 4 روز گذشته به دليل خستگي و خواب آلودگي راننده، 184 فقره به دليل عدم توجه به جلو و 94 فقره نيز به دليل انحراف به چپ رخ داده است.

وي با تاكيد بر اينكه ماموران پليس راه از تردد خودروهايي كه اقدام به انجام تخلفات حادثه ساز در جاده مي‌كنند جلوگيري خواهند كرد، اظهار كرد: رانندگان بايد در طول سفر قوانين راهنمايي و رانندگي را اجرا كرده و از انجام تخلفات حادثه ساز نظير تردد در شانه خاكي، دنده عقب در بزرگراه، رعايت نكردن حق تقدم، سبقت غيرمجاز، تخطي از سرعت مطمئنه و ... خودداري كنند. در طول سفر نيز حتما كمربند ايمني خود را بسته و استراحت كافي داشته باشند./ایسنا

 ادامه مطلب

اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

شهر جديد پرند مطرح‌ترين گزينه براي پايتخت اداري ايران

با توجه به قرار‌گيري شهر پرند در حدفاصل سه مركز ملي تبادل كالا و مسافر، بهره‌مندي از زيرساخت‌هاي عمده و پيش‌بيني خدمات بر كاربري‌هاي درشت مقياس به عنوان مطرح‌ترين شهر براي تبديل به پايتخت اداري مطرح است.

سعيد صابوني ـ مديرعامل شهر جديد پرند ـ در گفت‌وگو باایسنا، درباره انتخاب پرند به عنوان پايتخت اداري كشور اظهار كرد: با توجه به قرار‌گيري شهر پرند در حدفاصل سه مركز ملي تبادل كالا و مسافر كشور هم‌چنين سه مثلث تهران، كرج، پرند و مجاورت اين شهر با فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) در برنامه‌هاي دولت شهر پرند به عنوان پايتخت اداري كشور مطرح و مورد توجه است.

وي ادامه داد: انتخاب شهر پرند به عنوان يكي از گزينه‌هاي پايتخت اداري در دولت مطرح شده كه با توجه به جايگاه ويژه پرند در كنار كلانشهر تهران پايتخت اداري‌شدن اين شهر جديد مطرح شد.

مديرعامل شهر جديد پرند با تاكيد بر اين‌كه بهره‌مندي از زيرساخت‌هاي عمده از جمله شرايط مناسب پرند براي انتخاب آن به عنوان پايتخت اداري است، خاطرنشان كرد: استقرار شهر جديد پرند در مجاورت نيروگاه برق، خط لوله گاز، هم‌چنين متراكم‌كردن شبكه‌هاي آزاد‌راهي و بزرگراهي در مسير شهرهاي قم و ساوه از جمله زيرساخت‌هاي عمده‌ي پرند است.

صابوني در اين باره افزود: هم‌چنين كمربندي سوم تهران و نهايتا عبور خطوط ريلي سراسري، پيش‌بيني عبور قطار سريع‌السير تهران _ اصفهان از فرودگاه امام و اتصال به شبكه‌ي قطار شهري تهران از جمله شرايط مناسب پرند و هم‌چنين برخورداري از زيرساخت‌هاي لازم جهت شكل‌گيري كلانشهرهاي متعادل با تهران باعث شده به‌عنوان گزينه‌اي براي پايتخت اداري ايران قرار گيرد.

وي با تاكيد بر اين‌كه پيش‌بيني خدمات و كاربري‌‌ درشت‌مقياس نيز از مهم‌ترين امتياز‌هاي اين شهر به حساب مي‌آيد، گفت: كاربري‌هاي درشت‌مقياس هم‌چون راه‌آهن سراسري، احداث نمايشگاه بين‌المللي، مجتمع ورزشي در محدوده‌ي پرند، مجاورت با شهر فرودگاهي امام خميني (ره)، بزرگ‌ترين مجموعه ورزشي تفريحي، رفاهي و اقامتي خاورميانه هم‌چنين منطقه ويژه اقتصادي مصوب و شهرك مبل نيز از مجموعه زيرساخت‌هاي شهر پرند است./ایسنا

 ادامه مطلب

 

ارتوپدی, قوس كمر, راه رفتن در آب كم عمق

به گفته یك متخصص ارتوپدی، راه رفتن در آب كم عمق در پیشگیری و درمان دردهای سیاتیك بسیار موثر است.
در این روش فرد ابتدا باید آرام آرام طول استخر را راه رفته و به سمت عقب بازگردد زیرا این كار در كشش عضلات و شل كردن آنها بسیار موثر است و تاثیر شگفت‌انگیزی بر بدن بیمار دارد.وی در خصوص علل دردهای سیاتیكی، گفت: تورم، بیرون زدگی یا پارگی دیسك بین مهره‌ها، مهم‌ترین علت دردهای سیاتیكی است كه ممكن است متعاقب یك حركت سنگین مثل بلند كردن جسم سنگین در حالت ایستاده با خم شدن ناگهانی و چرخش كمر به وجود بیاید.

در بعضی از مواقع ضربه محكم به عصب یكی از دلایلی است كه این دردها را به وجود می‌آورد. در این حالت درد از كمر به باسن و ران می‌رود و به پشت زانو، ساق و پشت پا می‌رسد و همه این اعضا را در بر می‌گیرد.وی ادامه داد: این دردها با بالا رفتن فشار داخل شكم، هنگام سرفه و عطسه افزایش پیدا می‌كند.این متخصص ارتوپدی درباره حركات ورزشی و بروز دردهای سیاتیكی، اظهار كرد: انجام حركات ورزشی سنگین به تشدید این دردها می‌انجامد.

پوزیشن‌های بد مانند نشستن به مدت طولانی، بلند كردن جسم سنگین به شكل غلط نیز افراد را دچار مشكل می‌كند كه فرد باید برای پیشگیری از این دردها هنگام بلند كردن جسم سنگین ابتدا زانو زده، به گونه‌ای كه زانوی راست در جلو باشد و زانوی چپ در عقب و سپس آن جسم را با دو دست تا ناف بلند كرده و در حالت خمیده حمل كند و چون در این حالت فشار در همه قسمت‌های كمر، ران، زانو و مچ پا پخش می‌شود، این راه، بهترین روش برای بلند كردن اجسام سنگین است.

نشستن‌های طولانی مدت كه بیشتر در مورد كارمندان مشهود است نیز در اصلاح وضعیت نشستن قابل اصلاح است و تا میزان زیادی از فشار بر عصب سیاتیك می‌كاهد.وی ادامه داد: افراد هنگام نشستن پشت میز نباید خم شوند، بلكه باید كمر خود را راست نگه داشته و به صندلی تكیه بدهند و اگر امكان داشت در پشت صندلی‌شان بالشی قرار داده یا از صندلی‌هایی استفاده كنند كه در قسمت كمر آنها یك برآمدگی به سمت جلو دارد. علاوه بر این باید چهارپایه‌ای را زیر زانو قرار داده تا زانو خم شود به گونه‌ای كه سر زانو كمی بالاتر از كشاله ران قرار بگیرد.

قوس كمر كه به علت چاقی و بیرون زدگی شكم به وجود می‌آید یكی دیگر از عوامل اصلی در بروز دردهای سیاتیكی است.به گفته وی، رانندگی‌های طولانی مدت نیز در این رابطه نقش مهمی دارد كه به این منظور فرد باید نزدیك فرمان اتومبیل نشسته و زانوهایش را به گونه‌ای خم كرده باشد كه در جهت كلاج و ترمز قرار گیرد.وی همچنین به افرادی كه در طول روز زمان زیادی را سرپا می‌ایستند، توصیه كرد: افرادی كه در طول روز زیاد راه می‌روند مانند خانم‌های خانه‌دار، باید زمان ایستادن خود را كوتاه كرده و در وقفه‌های كاری خود هفت تا هشت دقیقه روی زمین خوابیده و پاهایشان را روی مبل یا سطح بلندتر از سطح زمین بگذارند.

دكتر جزایری در رابطه با نحوه درمان دردهای سیاتیكی افزود: درمراحل اولیه درمان برای فرد دو تا سه روز استراحت مطلق تجویز می‌شود اما اگر فرد در حالت حاد قرار گیرد به گونه‌ای كه انگشتانش گزگز كند و با كاهش حس همراه باشد باید حتما به پزشك مراجعه كرده و تحت معالجه جدی قرار گیرد.وی افزود: در حالت استراحت مطلق فرد باید از انجام هر كاری خودداری كرده و در بستر استراحت كند اما این مدت استراحت نباید طولانی شود زیرا عضلات بدن ضعیف شده و باعث درد شدید می‌شود. بنابراین فرد باید پس از 48 ساعت استراحت به تدریج و با ملایمت كارهای روزانه‌اش را از سر بگیرد.وی تاكید كرد: در مواردی كه دیسك بین مهره‌ها پاره شده و به گونه‌ای شدید باشد كه بیمار نتواند راه برود، فرد باید تحت نظر پزشك متخصص قرار گرفته و در صورت لزوم جراحی شود.
منبع:salamatnews.com

 ادامه مطلب
رپورتاژ
میز و صندلی تالاری
لیپوماتیک
تجهیزات تالار پارس
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
روغن خراطین
بوتاکس چگونه تزریق می شود؟
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
تحلیل آماری
فروشگاه اسباب بازی بازیجو
نمایندگی برندها در ایران
برگزاری دوره های آموزشی حرفه ای توسط رایتک
تومور اربیت ، علائم ، درمان و جراحی آن ها
سامانه جامع مشاغل شهرری
سایت آی تی قیمت در زمینه قیمت های کالای دیجیتالی
کرایه اتومبیل | اجاره خودرو
فال حافظ

لینک های مفید
تبلیغ در اینستاگرام | برش لیزر | فال حافظ | صندلی هتلی | کاغذ دیواری | کاغذ دیواری | گنج یاب |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.